Norges sämsta läkare, nu kirurg i Hudiksvall

I Expressen och Aftonbladet berättas att Norges sämsta läkare nu arbetar som kirurg i Hudiskvall. Hon har blivit anmäld. Hon kommer från Danmark. Har blivit anmäld 42 gånger och bevisligen felbehandlat patienter i 10 fall. Hennes tidigare patienter i Norge har fått 10 miljoner i skadestånd och hon har blivit av med tillståndet att arbeta i Norge. Men i Hudiksvall går det tydligen bättre..... Jag ska inte sätta mig till doms över kollegan. Tänker heller inte fördöma verksamhetschefen på kirurgkliniken i Gävleborg. Misstaget att inte kolla referenser har skett förr och kommer att ske igen. Däremot visar det här hur viktigt det är att inom EU få tillstånd regler då sjukvården allt mer passerar nationella gränser. Det är inte bara patienter som söker vård i andra länder som måste garanteras säker vård. Höftplastik i Rumänien är inte alltid samma sak som höftplastik i Gävle. Sjuksköterskor och läkare väljer också i allt högre utsträckning att arbeta i andra länder. Ett stort antal frågor finns då att lösa. Regeringen drev under ordförandeskapet på för att få ett regelverk. Vi nådde inte ända fram. Förhoppningen är när EU:s Socialministrar träffas inom kort kommer en grundsten att kunna läggas för att förhindra det som tyvärr verkar ha skett i Hudiksvall.