Sverigedemokraternas budget

Sverigedemokraterna har presenterat sin skuggbudget
  • Mer till pensionärerna
  • Mer pengar till barnfamiljerna
  • Höj a-kassan och sjukersättningen
  • Lägre skatter
  • Förstärk sjukvården
  • Fler poliser, åklagare, domare och fångvaktare.
  • Allt finansieras genom att kasta ut invandrarna och dra ner på biståndet. 
På grund av "tekniska problem" kan man inte berätta om detaljerna. Finns det någon som inte genomskådar politiken. SD:s politiska idé är att allt ont beror på utlänningar och allt gott skulle vi kunna få om vi inte hade så många utlänningar i landet. Inte konstigt att partiet har svårt att få fäste i Sverige där allt fler ser fördelar med att Sverige berikas med människor födda i andra länder.