Utlokalisera Naturvårdsverket till Österfärnebo

Bekämpningen av stickmyggor är i full gång. Finansieringen på plats och även alla tillstånd. Myndighetssverige fick till slut acceptera att det är regeringen som bestämmer. Jag ropade hej innan vi hunnit över bäcken. Naturvårdsverket,  i rollen av ägare till Nationalpark och nautrreservat, så plötsligt möjligheten att kasta in ytterligare en näve grus i maskineriet. Man meddelade att ett område inte fick besprutas. Visserligen inte mer än 5% av den totala området men nog så viktgt för de som bor i närheten. Ett beslut som fattas av en markägare (staten) kan inte överklagas. Regeringen kan inte peka med hela handen för då anmäls miljöministern till Konstitutionsutskottet för ministerstyre. Jag kan förstå att det blir obegripligt för alla runt Nedre Dalälven. Regeringen har varit urtydlig. Förra sommarens mygghelvete får inte upprepas säger miljöministern och ändå gör en statlig myndighet allt för att sabotera. Nu har tydligen Naturvårdsverket ändrat sig. Tack och lov kan jag tycka.  Mitt förslag var annars att Naturvårdsverket under juni och juli utlokaliseras till Österfärnebo. De tjänstemän som har att besluta om allt som rör mygg bekämpning borde få arbeta nära den miljö de är satta att hantera.