Naturskyddsföreningen är MP:s megafon

Mycket bra att Claes Västerteg vågar ta bladet från munnen och kritsera den  mycket nära kopplingen mellan MP:s riksdagskansli och SNF:s centrala ledning. Claes tar upp många bra exempel på hur SNF till och med använder siffror och ord direkt hämtade från vännerna hos MP. Jag har alltid tyckt att SNF har en mycket bra lokal verskamhet. Var själv medlem under många år men lämnade organisationen 1994 när SNF tog ställning mot ett svenskt EU medlemskap. Det skulle försämra den globala miljön var SNF:s argument. Det blev då uppenbart för mig att SNF ledningen hade en annan agenda än att agera för en bättre miljö nämligen att understödja ett politiskt parti, MP. Lika tydligt var det i samband med klimatkonferensen i Köpenhamn där SNF försökte utpeka Andreas Carlgen som orsaken till att konferernsen ej kunde enas. Så när miljöministern idag föreslår ett förbud av kvicksilver inom EU är det väl bara att avvakta SNF:s kommentar. Då det inte var MP som var budbäraren är det säkert fel på något sätt.