Mp hot mot svensk sjukvård

När Mp hade makten drev man igenom att skattebetalarnas pengar skulle satsas på en djurskyddsmyndighet som ägnade tid och pengar åt att bevaka guldfiskarna väl och ve samt förbjöd användandet av mört vid angelfiske. Nu klargör Maria Wetterstrand att det viktigaste på sjukvårdsområdet är att pengar nu ska satsas på att godkänna vilka alternativmedicinska utövare som är seriösa och vilka som inte är seriösa. Under den här mandatperioden har regeringen gjord stora satsningar på att styra sjukvården rätt. Det har dels handlat om att ta fram kunskapsunderlag för sjukvården, få fram öppna jämförelser så att alla kan se var resultaten av exempelvis höftoperationer är bäst men också att skärpa Socialstyrelsens tillsyn. Svensk sjukvård är världsbäst men variationerna i landet är oacceptabelt stora. Får Mp åter makten ska säkert guldfiskarnas väl och ve bevakas och samtidigt ska resurserna inriktas på att godkänna vilka zonterapevter, homoepater och naturmedicinare som är seriösa.  Skillnaden mellan Alliansens och vänsterpartiernas sjukvårdspolitik blir tydligare och tydligare.