Dålig skola + höga löner=ungdomsarbetslöshet

Flera ledande forskare visar nu att Centerpartiet haft rätt. Förklaringen till den, i förhållande till andra länder, höga ungdomsarbetslösheten är gymnasieskolan som utbildat alla till att bli akademiker och de höga svenska ingångslönerna. Gymnasieskolan är nu ändrad. Den nya gymnasieskolan kommer att ha en studieförberedande och en yrkesförberedande inriktning. Den yrkesförberedande med möjlighet till lärlingsinslag. Stora möjligheter att byta om man ångrat sig. Nu återstår att göra något åt ingångslönerna.