Rika och äldre har lämnat A kassan

I den socialdemokratiska beskrivningen har det låtat så här: "Den moderatledda regeringen  trängde ut 500 000 människor ur arbetslöshetsförsäkringen – de står nu skyddslösa och tvingas söka socialbidrag när massarbetslösheten kommit". Sanningen var den att hösten 2006 fanns 700 000 som valt att stå utanför a kassan. Ytterligare 500 000 har därefter lämnat a kassan. A kassorna vägrade konsekvent att berätta vilka som lämnat. Allt för att vänsterpartierna skulle kunna sprida bilden av att det var fattiga människor som inte hade råd att betala 50 kronor till i a kasseavgift. Nu har SCB lämnat en rapport som visar att det var läkare, sjuksköterskor, miljonärer, poliser och militärer som lämnade a kassan det vill säga personer som aldrig kommer att bli arbetslösa.  Snabbt måste nu S ändra sin argumentation. Nu handlar det inte längre om att det är 500 000 stackars fattiga som blivit utkastade från a kassan, blivit arbetslösa och nu får söka socialbidrag. Det handlar istället om att till och med hösten 2006 var alla solidariska och betalade till a kassan. Nu har solidariteten försvunnit och de starka som ej riskerar arbetslöshet lämnar a kassorna. Ligger något i det. Den naturliga slutsatsen blir att arbetslöshetsförsäkring liksom sjukförsäkring ska vara obligatorisk och statlig.