Låsa in dementa?

Jag besökte för några veckor sedan Stigslunds äldreboende som drivs av Carema. Invid hissen fanns ett kodlås med siffrorna skrivna på en lapp vid sidan av. Syftet är att in dementa ska gå ut och komma till skada. En god tanke men likväl olagligt. Det finns inget stöd i svensk lag för att låsa in patienter om det inte rör sig om tvångsvård i psykiatrin. Om dörren är låst med nyckel eller med kodlås spelar ingen roll. Så länge inte den demente kan ta sig ut är det ett brott mot lagen. En utredning har föreslagit en lag som möjliggör tvångsåtgärder som bälten, GPS sändare och låsta dörrar inom demensvården.  Förslaget har inte varit lätt att ta ställning till. Flera remissinstanser inklusive demensförbundet har inte velat ha någon lag. Den svårast frågan har varit om det ska bli lagligt att låsa in dementa. För låsta dörrar talar att man på de flesta demensboenden redan låser dörrarna. Mot lag för låsta dörrar talar risken att låsning skulle användas för att minska personalen och att man stoppar utvecklingen inom demensvården. Högre kompetens hos personalen och sinnrika tekniska lösningar gör att lås kanske inte behövs. Det som just nu händer är att regeringen begärt in en bättre beslutsunderlag där den avgörande frågan är "skulle man inte med andra åtgärder klara sig utan just låsta dörrar". Det ska bli spännande att få svaret. Frågan har dessutom nu blivit mer aktuell eftersom Socialstyrelsen reviderat sina riktlinjer och klargjort vad som sedan länge gällt, det är inte lagligt att låsa in.