Häxbränning eller halshuggning?

Inser att nördvarningslampan blinkar rött men jag tycker att Försäkringskassans delrapport till regeringen ”Uppföljning av rehabiliteringskedjan” är trevlig semesterläsning. Trenden med färre och kortare sjukskrivningar fortsätter och  försäkringskassan jobbar mer effektivt efter att rehabiliteringskedjan infördes. Slutsatserna stöds även i andra rapporter som ex vis från Riksrevisionen där man konstaterar att sjukskrivningsprocessen har blivit mer aktiv och att insatser görs tidigare i sjukfallen än före regeländringarna. Det betyder inte att det blivit bättre för alla. Vissa långtidssjukskrivna upplever de nya reglerna som en klar försämring men för de allra flesta har det blivit bättre. Att under lång tid vara passivt sjukskriven utan att få hjälp, som det var förr, är ingen dans på rosor. Rapporter och utvärderingar är en sak, vad människor upplever är en annan. Även här sker en tydlig förändring. Från att uppfattningen har varit att de nya sjukreglerna ställer till det för sjuka börjar allt fler inse att fler också får hjälp att komma tillbaka. Det ställer till bekymmer för oppositionen och då framförallt socialdemokraterna som tänkt sig en valrörelse på temat ” den moderatledda regeringen har förvandlat Försäkringskassan till helvetets förgård”.  Långtidssjukskrivna har fått höra att när de förs över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen kommer de att avrättas på en stupstock. Tydligen trivs många långtidssjukskrivna med stupstocken eftersom de genom att hoppa över den får jobb och kan komma tillbaka till arbete. 10% har fått jobb och många av de övriga vill efter tre månaders introduktion hellre fortsätta hos Arbetsförmedlingen istället för att återgå till en sjukskrivning hos Försäkringskassan. Istället för att besinna sig trappar nu sossarna upp skräckbeskrivningarna. Nu är det inte längre avrättning genom halshuggning i en stupstock det handlar om utan häxbränning som väntar de långtidssjukskrivna…  Därmed får man ytterligare problem med trovärdigheten. Jag tror inte att någon långtidssjukskriven känner igen sig i beskrivning om att det är halshuggning och häxbränning som handläggarna på Arbetsförmedlingen ägnar sig åt.