Grattis Maud!

Aftonbladet rankar Maud Olofsson som den flitigaste ministern. Jag kan inte annat än hålla med. Inte bara flitigast utan dessutom den minister som haft de tuffast uppgifterna. Värna småföretagen,  som ger jobb och skattepengar till vård, skola och omsorg, när Finansdepartementet ständigt säger nej. Dessutom fått hantera Vattenfall, SAAB, SAS mm mm mm i den djupaste lågkonjunktur som världen drabbats av sen slutet av 30 talet. Hon är värd beundran för vad hon uträttat.