Mera RUT i Hälsingland

Íntresset för att få hjälp i hemmet ökar starkt i Hälsingland. Det är framförallt barnfamiljer och äldre som ser möjligheten att få vardagen att bli enklare. Det leder dessutom till att tusentals människor får jobb. Vänsterpartierna går till val på att sätta stopp för RUT. Barnfamiljer och äldre ska inte kunna få den hjälpen. Endast höginkomsttagare som i alla tider haft råd ska vara förunnade.  Kvinnor ska bli arbetslösa genom att RUT avskaffas. Män i Hälsingland sak bli arbetslösa genom kilometerskatten vilken kommer att kosta Gävleborg en kvarts miljard.