Mona och pizzan!

Mona Sahlin jämför i dagens Expressen avdraget för hushållsnära tjänster med att subventionera köp av Pizza så att den skulle kosta en krona. Då vore det väl inte så konstigt, säger Mona, om folk köper fler pizzor!!!!!” Så när en 85 årig kvinna köper hjälp med städning en gång per månad så tycker Mona det är samma sak som att konsumera pizza!!!!! Hon kan väl föreslå Ylva Johansson och alla andra i sossetoppen som själva använder avdraget att de lika gärna kunde köpa pizza för pengarna. Det visar vilken syn sossarna har på de 11 400 nystartade företag som erbjuder hjälp till småbarnsfamiljer att få vardagen att gå ihop och stöd till äldre med städning. Pigor kallar socialdemokraterna dessa vardagens hjältar och hjältinnor. I sossarnas värd är det fint jobb när en snickare byter fönster (ROT avdraget ska vara kvar tills nästa högkonjunktur) men fult och värdelöst när en kvinna putsar samma fönster. Avdraget för hushållsnära tjänster blivit en succe, närmare 240 000 köper idag tjänster. Det har lett till att tusentals arbetslösa fått arbete. Enligt Konjunkturinstitutet skulle rut i princip gå jämnt upp då drygt 10.000 personer nyanställts. Vinsterna skulle då ligga i att svarta jobb omvandlats till vita, att arbetslösa kommit in på arbetsmarknaden med pensionspoäng, sjukförsäkring och arbetarskydd samt att kunderna får städning och barnpassning Vinner vänsterpartierna valet försvinner avdraget för hushållsnära tjänster. Resultatet blir att tusentals, framförallt kvinnor, blir arbetslösa. Tusentals ofta av kvinnor nystartade företag läggs ner. De flesta barnfamiljer och äldre har inte råd att köpa tjänsterna. Det är bara den som har en månadslön på 65 000 kronor eller mer som kan jobba en timme extra för att finansiera en timmers hushållsnära tjänst. Flera av de som inte har en månadslön på 65 000 kronor kommer sannolikt att åter köpa tjänsterna svart. Det borde finnas 240 000 (som köper hushållsnära tjänster) + 11 000 (som startat RUT företag) + 10 000 (som fått jobb genom RUT) personer som i höstens val har ett mycket gott skäl att inte rösta på något av vänsterpartierna.