Självmord och sjukskrivningar II

Vänserpartierna drar sig inte för att påstå att regeringens politik driver människor till självmord.  Jag kommenterade det tidigare i veckan. Min tidigare kollega Mattias Lundbäck har på sin blogg Den hälsosamme ekonomisten, hittat den enda avhandling som skrivits på området. Läsvärd! Den stärker inte direkt vänsterpartiernas vulgärpropagande men sen när bekymrar det oppositionen att man inte står på vetenskaplig grund. I dagens tidningar sågas Ylva Johansson av forskare. Hon påstår att vårdvalet missgynnat pateinter med stora vårdbehov och männsikor i fattiga områden när en forskarrapport från Karolinska Institutet visar att det var tvärtom. Människor i fattiga områden konsumerar idag betydligt mer sjukvård än före vårdvalsreformen. Dessutom har vårdtunga grupper ökat sin konsumtion mer än normalstockholmare. Inget flyt för Johansson idag. Hon går vidare med att påstå att fler patienter köar idag jämfört med 2006 vilket Sveriges kommuner och landsting bestämt dementerar. Först 2007 fick Sverige en köstatistik värd namnet.  Fram till 2006 rapporterade den som ville in och övriga struntade i det.