Wetterstrand och grundlagen

Hör just att Maria Wetterstrand på radion påstår att "enda sättet att förhindra Sverigedemokraterna från att komma in i riksdagen är att rösta på rödgröna för Alliansen har sagt att man tänker sitta kvar även om SD kommer in". Hon har rätt såtillvida att sättet att förhindra de främlingsfientliga Sverigedemokraterna att komma in i riksdagen är att inte rösta på Sverigedemokraterna. Men sen var det inte många rätt. Regeringsformen är nämligen skriven utifrån att Sverige ska kunna styras av en minoritetsregering. Minoritetsregering har vi haft frånsett 76 till 78, 79 till 81 och från 2006.  En majoritet av riksdagens ledamöter behöver inte rösta för ex vis  Reinfelt. Det räcker med att en majoritet inte röstar emot. Anta att de främlingsfientliga får femton mandat. De kan då aldrig bli tungan på vågan eftersom de inte i sakpolitiken befinner sig mellan vänsterpartierna och Alliansen utan långt utanför. Deras ideologi baseras på att invandringen är roten till allt ont. Sätt stopp för invandringen så blir allt bra. Om inte röd gröna tillsammans med SD bildar majoirtet för att avsätta Reinfelt så sitter Alliansen kvar. Svårare än så är det inte. En regering kan också falla på en sakfråga. För att fälla det näst viktigaste förslaget, budgeten, krävs dock att det i riksdagen bildast en majoritet kring ett helt budgetförslag. Inte sannolikt att det Mona, Ohly och Wetterstrand kommer att knåpa ihop ett budgetförslag med de främlingsfientliga. Kommer de främlingsfientliga in i riksdagen med ex vis 4%  kommer deras inflytande att bli ytterst marginellt därför att 96% av riksdagsledamöterna tror inte att allt blir bättre bara muslimerna försvinner.