27 000 fler jobbar inom välfärden

Ännu en rapport som visar att det inte är sant att "den moderaledda regeringen har skurit ner på vård skola omsorg för att sänka skatten för de rikaste av de rika". Det är  27 000 fler som arbetar i välfärdssektorn i år jämfört med i fjol. Det kommer inte att förhindra sossar från att upprepa sitt mantra. Det är nämligen så att om man räknar hur många som är anställda direkt av kommuner och landsting och samtidigt inte beaktar att sjukfrånvaron har mer än halverats kan man visa att jobb försvunnit. Sen att det är fler som arbetar inom sjukvården, skolan och äldreomsorgen behöver man inte låssas om. Samma räknemanöver gör sossar gärna kring det förhatliga vårdvalet. Att människor ska få bestämma själva har aldrig varit sossarnas grej. Gång på gång försöker man därför utmåla Vårdval Stockholm som en katastrof. De rika får sjukvård medan de fattiga dör i rännstenen. Läs den här artikeln.  Den är skriven av socialdemokraternas kandidat till att bli landstingsstyrelsens ordförande i Stockholm. Nu vet alla, inklusive han själ, att det är kört. Han har redan tackat ja till ett internationellt toppjobb i WHO. Han skriver att medelklassen är de stora förlorarna i Vårdval Stockholm därför att i de OMRÅDEN där medelklassen bor har vårdcentralerna fått mera pengar. Vårdcentralerna i de OMRÅDEN där de rika bor har fått mer pengar. Han berättar inte att det beror på att de flesta som bor i villaområden jobbar i Stockholms innerstad. De har därför valt att lista sig hos en vårdcentral nära arbetet. Inte helt ologiskt. Det är inte OMRÅDEN som behöver primärvård, det är människor. Uppföljningar har visat att vårdkonsumtionen har ökat hos människor som bor i utsatta stadsdelar. Dessutom har de med svåra sjukdomar ökat sin sjukvårdskonsumtion.  Men det kan man som sosse bortse från eftersom det inte stöder det egna budskapet. Istället för att diskutera primärvården i Stockholm tycker jag att sossar bordee intressera sig för primärvården i de landsting där den fungerar som sämst med vakanser och hyrläkare. I de landstingen är det dessutom med få undantag sossarna som styr.