Mona och Rut

Just lyssnat på Mona Sahlin i P! morgon. Varje gång hon upprepar att  det är höginkomsttagare som utnyttjar avdraget för hushållsnära tjänster är det nog tusentals äldre och barnfamiljer som bestämmer sig för att inte rösta på vänsterpartierna. För tio år sedan minns jag en diskussion i sjukhusets matsal. Alla läkare runt bordet hade hjälp med städning. En enda, undertecknad, betalade vitt för tjänsten.  Förvåningen var stor över att någon kunde vara så korkad att man betalade vitt för städhjälp. Idag betalar ingen högikomsttagare svart för hushållsnära tjänster. Den stora förändringen är att tjänsterna nu är tillgängliga för en bred allmänhet. Jag har under valrörelsen och även dessförinnan träffat en lång rad RUT företagare. Jag brukar provocerande komma med påståendet att det väl bara är höginkomsstagare som köper tjänster och möts alltid med bilden att det snarast är motsatsen. De grupper som nu väljer att börja köpa hushållsnära tjänster är barnfamiljer och äldre. Varje gång en politiker upprepar ett påstående som en merpart av väljarna inte upplever som sin verklighet minskar förtroendet. När jag hör Mona tänker jag allt oftare på John Cleese i den klassiska Monty Phyton papegojsketch "This parrot is dead - no it´s only sleeping. Sahlin och ledande vänsterpolitiker skulle lägga tid på att besöka någon av alla de kvinnor som startat RUT företag.