Fem bröstpumpar till Ohly

Lars Ohly är ärlig. Han berättar precis hur det var tänkt med föräldraledigheten. Alla tre rödgröna partier vill nämligen kvotera föräldraledigheten. Däremot har man av taktiska skäl valt att mörka i frågan.  Frågan omnämndes inte i det gemensamma valmanifestet. Även Ohly var tyst under den presskonferens då manifestet presenterades. Men sen gick det inte längre. Han berättade att han och V ville att föräldraledigheten skulle delas i två. De mammor som fortfarande ammade när ledigheten var slut uppmanades investera i bröstpump. Bestämma själv ingår inte i Ohlys ideologiska ryggsäck. Det innebär att föräldrar och blivande föräldrar vet vad som väntar om vänsterpartierna kommer till makten. Det blir en kvotering av föräldraförsäkringen trots att man försökt mörka i frågan. Heder åt den ärlige Ohly som sa som det var. Fem börstpumpar av fem möjliga blir mitt betyg.