LRF analyserar alternativen

I sensaste numret av LAND Lantbruk ögr LRF ordföranden Lars-Göran Pettersson en analys av läget i valrörelsen. "En rödgrön regering kommer att g en merkostnad för bönderna på 1,5 miljarder kronor vilket är väldigt mycket pengar". " De sänkta arbetsgivaravgifterna (som vänsterpartierna föreslår) ger bara 150 miljoner kronor tillbaka. Som bekant nämns inte ordet landsbygd en enda gång i vänsterpartiernas valmanifest. Tack vare Centepartiet nämns landsbygd inte mindre än sju gånger i Alliansens valmanifest. LRF basen har också noterat att "det är oroande att varken Mona Sahlin eller Fredrik Reinfelt nämner landsbygden eller de görna näringarna i sina tal och böcker som kommit ut inför valet". Han konstaterar vidare att han känner en viss besvikelse över moderaterna. "Moderaterna har i vissa fall hållit emot reformer för landsbygden och småföretagen". Verkar vara en klok karl den där Pettersson.