Valets stora fråga får sitt svar

En stor fråga under valrörelsen var vad som hänt inom välfärdssektorn. Ni har raserat välfärden hävdades från vänstersidan. 25 000 årsarbeten har försvunnit för att ni ska kunna sänka skatterna för de rika.  Ifrån Alliansen sa vi att kommunsektorn hade 38 miljarder mer 2010 än den hade 2006. Ingen nedskärning hade skett och 27 000 fler årsarbeten fanns i vård, skola och omsorg. Nu kommer svaret. I SKTF tidningen redovisas den kraftiga ökningen av anställda inom välfärden. Samtidigt redovisar Sveriges Kommuner och Landsting att 2010 verkar bli ett rekordår för kommuner och landstingsekonomin. 21 miljarder i överskott. Kul när man får rätt, även om valdagen är passerad.