Utanförskapet minskar

Min före detta kollega, Mattias Lundbäck den hälsosamme ekonomisten, fortsätter sin folkbildande gärning genom att på ett lättöverskådligt sätt visa hur utanförskapet utvecklas. Den positiva utvecklingen innebär att allt fler människor försörjer sig genom eget arbete. Det är en vinst för de människor som går från att vara försörjda med bidrag till att kunna leva på egen lön samtidigt som det ger ökade resurser till det offentliga för vård, skola omsorg och för att kunna stödja de människor som inte kan försörja sig på eget arbete.