Starkt nyföretagande inom svensk primärvård

Vi ser just nu ett fantastiskt nyföretagande inom svensk Primärvård. En mycket stark företagaranda har väckts till liv inte minst bland landets allmänläkare. De stora vinnarna är patienterna som nu få högre kvalitet genom att enheterna konkurrerar. Från 2008 till 2010 har antalet privata mottagningar fördubblats från 358 till 704. Det roligaste är att även i glesbygd ökar antalet privata mottagningar, från 13 mottagningar 2008 till idag 20. Utvecklingen fram till 2008 var den rakt motsatta, då minskade antalet mottagningar på glesbygden.