Moderaterna hindrar jobbutveckling

Att Alliansen står för jobblinjen i svensk politik torde ha framgått med all önskvärd tydlighet. Vad som däremot inte framgått är den spänning som finns mellan Alliansens partier. Svenskt näringsliv beskriver situationen på ett klargörande sätt. De flesta småföretagare ser den fyrtio år gamla LAS som ett stort problem. Det är ett hinder för småföretag att växa. Centerpartiet har sedan 70 talet påtalat behovet av förändring. I regeringen är fortfarande moderaterna det stora hindret. Oviljan att förändra LAS leder till att färre jobb skapas, svårare än så är det inte. Men så svårt för Arbetarpartiet Moderaterna att förstå.