Skillnaden mellan Gävle och Stockholm

En spännande utveckling inom sjukvården är hur Lagen om Valfrihetssystem, LOV, nu börjar användas även inom andra områden än primärvården. Makten till patienten kombinerat med en etableringsfrihet är nyckeln. Stockholm och Halland ligger längst fram. I Stockholm har LOV inom logopedverksamhet bland annat lett till att köerna för dyslexiutredningar försvunnit.  Så är inte fallet i Gävleborgs landsting vilket beskrivs av en logoped i den här insändaren. Varför skulle det inte kunna vara så även i vårt landsting kan man fråga sig.