Utanförskapet i Gävleborg

Min kollega, riksdagsledamoten Lars Beckman, har förtjänstfullt låtit Riksdagens Utrednings Tjänst (RUT) beskriva utvecklingen av utanförskapet under perioden 99-09. Rapporten referas i Gefle Dagblad. Bilden är rätt talande för hur utvecklingen har sett ut. Under skitåret 2009 var färre i utanförskap än det blomstrande 1999.