Via Dolorosa väntar S

Sahlins strategi har efter valet varit att sitta kvar. Socialdemokraterna hade med all säkerhet långsiktigt tjänat på att så hade skett. Personfrågorna hade då inte kunnat dölja den nödvändiga politiska förnyelse som måste till. En taktisk felbedömning från en av hennes närmaste medarbetare gjorde strategin omöjlig. Läckan till media, om Urban Ahlins felsteg för två år sedan, minskade inte trycket mot partiledaren. Tvärtom gjorde det att även de mest lojala förlorade förtroendet för sin partiledare.  Veckans lavin var helt omöjlig att hejda. Risken är uppenbar att S upprepar misstaget från 2006. Valförlusten skylldes då på Persson. Bort med honom så löser sig allt.  Opinionssiffror på långt över 40% gjorde att Sahlins försök att förnya politiken mötte stenhårt motstånd. När man nu ska hantera både ledarfrågan och den politiska förnyelsen samtidigt finns två möjligheter. Det ena är att välja en partiledare med ett mycket tydligt förnyelsemandat. Det var vad som hände i Centerpartiet när Maud Olofsson valdes till partiledare.  Sannolikt kommer det inte att ske inom S. Kongress i mars är ett tydligt tecken på att förnyelse av politiken inte stårpå agendan. Alla utomstående bedömare ser att partiet skulle behöva göra en rejäl positionsförflyttning i riktning mot mitten. Det är vad Ilija Batljan och även Tomas Östros föreslagit. Problemet är bara att medlemskåren och S politiker de senaste åren matats proppfulla med vänsterretorik. Den som sår vind skördar storm så vänsterfalangen i partiet är mycket stark.  Medlemmar och de flesta förtroendevaldas uppfattning i politiska sakfrågor stämmer väl överens med Vänsterpartiets politik. Mer sannolikt är därför att den politiska förnyelsen sopas under mattan. En partiledare väljs snabbt med förhoppningen att kunna styra partiet mot en mer modern politik. Fördelen för S är att man näst M är Sveriges mest toppstyrda parti. Säger partiledaren hoppa så hoppar man. Men inte ens Mona Sahlin, som i grunden är en högersosse, lyckades styra den politiska utvecklingen i sitt part.