Kammaren till studion

Intensiv eftermiddag i riksdagen. Först en interpellationsdebatt där sjukförsäkringen stod i fokus. Jag tycker det är historielöst när Socialdemokrater i talarstolen inte är medvetna om att en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen finns i alla andra länder och det var i Regeringen Perssons direktiv till Socialförsäkringsutredaren Anna Hedborg som förslaget kom upp.  Jag har haft kontakt med många som hamnat mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och blev därför glad när socialförsäkringsminstern var beredd att titta på ändringar i regelverket. Än mer glad blev jag när han även lyfte svårt handikappades ungdomar som är dömda till ett liv i fattigdom.  Upprörd när socialdemokraten återigen kallar Arbetsförmedlingens introduktionsprogram för en stupstock. Direkt från kammaren till radiostudion för att berätta om ändringar i narkotikalagstiftningen. Numera finns på internet ett flertal syntetiska droger. En molekyl ändras och drogen är ej längre narkotikaklassad.  Spice är drogen som har fotfäste i Gävle. Den har nu för tredje gången ändrats för att ej längre klassas som narkotika. Jag fick i Radio Gävleborg berätta om att Folkhälsoinstitutet kommer att få tillstånd att vara mycket aktiva på internet. De ska kunna beställa misstänkta substanser, analysera och inleda narkotika klassning. Dessutom ska polisen få tillstånd att omhänderta misstänka substanser även om de ej är formellt narkotika klassade. Åklagare ska sen kunna besluta om att substansen förstörs.