Socialbidragen minskar

Lågkonjunkturen ledde till att kommunerna fick ökade kostnader för socialbidragen. Främst hnadlar det om människor som aldrig kvalificerat sig till a-kassa. Nu sjunker arbetslösheten snabbt vilket också visar sig att kostnaderna för socialbidrag minskar.