SKITFÖRBANNAD

Aldrig använt den typen av kraftuttryck tidigare men nu är det dags. Som barnläkare mötte jag under senare delen av 90 talet många föräldrar på BVC som var tveksamma till MPR vaccinationen. Den ges vid 18 månders ålder och skyddar mot mässling, röda hund och påssjuka. De flesta föräldrar hade då själva haft mässling påssjuka och röda hund och tyckte att det var banala barnsjukdomar.  Utan vaccination fick nämligen alla, även jag, sjukdomarna. Vad man inte tänkte på var att mässling dödade någon per tusen och gav fler hjärnskador. Röda hund orsakade svåra missbildningar och påssjuka var den vanligaste orsaken till sterilitet bland män. När larmet om autism som biverkan till MPR blev många föräldrar oroliga, flera tackade då nej till vaccinationen. Även Tony Blairs yngste son, Baby Blair (Leo) sägs ha blivit utan vaccination. Vaccinatonsfrekvensen sjönk ner till nivåer då det fanns risk för att vi skulle få epidemier. Jag minns åtskilliga samtal med oroliga föräldrar där jag fick förklara att konsekvenserna för barnet om det drabbades av Mässling, Påssjuka eller Röda Hund var betydligt allvarligare än om det skulle drabbas av biverkningar från vaccinet. Den ursprungliga studien var publicerade i Lancet, en av världens mest ansedda tidskifter. De tog kort tid efter publicerandet avstånd från artikeln. Den läkare som var ansvarlig för studien förlorade sin legitimation. Nu har hela studien visat sig vara ett falsarium, betalt av de advokater som ville vinna målet mot låkemedelsföretaget som tillverkade vaccin. Undrar vad de föräldrar vars barn dött eller blivit hjärnskadat av mässling, fått svåra medfödda komplikationer av röda hund eller blvit sterlia på grund av påssjuka tycker om den läkare som för någon miljon lät sig säljas.