Vräkning av barn

Hör på P1 morgon ett inslag om att vräkningar av barn har ökat trots regeringens nollvision. Det berättas inte att det mellan åren 2008 och 2009 skedde en kraftig minskning medan det skett en liten ökning mellan 2009 och 2010. Illa nog eftersom det är nollvision som gäller. Hur ser då ekonomin ut för den som inte har inkomst. Med reservation för beloppen så ser det ungefär ut så här: Den som inte har pengar till hyra och mat har rätt att få ekonomiskt bistånd från kommunen, det som tidigare kallats socialbidrag. Det är hyra plus pengar för en mat, läkemedel, kläder etc. Det rör sig om hyran plus 4000 kronor för ensamstående vuxen. För den som har barn tillkommer beroende på barnets ålder cirka 2000 kronor per månad. Därtill kommer barnbidraget på 1000 kronor och för en ensamstående ett underhållsbidrag på cirka 1200 kronor per månad. Ensamstående med ett barn utan egen försörjning har alltså grovt räknat 8 000 kronor exklusive hyra. Det är dags att ta nästa steg för att minska antalet vräkta barnfamiljer. Lagen måste ändras så att när en barnfamilj hotas av vräkning och har socialbidrag ska pengar för hyran inte gå till föräldrarna utan direkt till hyresvärden. Det skulle rädda många barn från att bli vräkta.