Gårdsförsäljning

Maria Larsson och KD säger nej till förslaget om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Skälet verkar vara att det skulle hota Systembolaget existens. Jag har svårt att se det sambandet efter att läst utredningen. Utredaren är närmast övertydlig om att hennes förslag inte hotar det svenska Systembolaget. Uppdraget från regeringen var nämligen att ta fram ett förslag som skulle öppna för vinodlare och ölbryggare att sälja sina produkter till de som kommer på besök MEN med två villkor. Förslaget skulle överensstämma med EU rätt så att det inte hotade Systembolaget och att det inte ska hota folkhälsan. Förslaget finns nu klart och uppfyller så vitt jag kan begripa båda villkoren. Försäljning får bara ske i anslutning till en aktivitet som besökaren betalar för. Det blir alltså inte tillåtet att cykla till det lokala bryggeriet för att handla öl. Den som säljer måste dessutom yrkesmässigt ägna sig åt produktionen. För den som har ölbryggning som hobby blir det inte tillåtet att sälja. För gårdsförsäljning föreslås att tillstånd från kommunen ska krävas enligt samma regler som idag finns för utskänkningstillstånd. Varje enskild person som betalt för att vara med på föreläsning eller guidad tur får bra köpa en liter sprit, tre liter vin eller fem liter öl. Priset avskräcker dessutom för inköp, en halvflaska vin från svensk vingård kostar enligt utredaren 200 kr. Varje tillverkar får per år inte sälja mer än motsvarande 1500 liter ren alkohol per år. Det kan jämföras med en genomsnittlig Systembolagsbutik som årligen säljer 54 740 liter spritdryck, 483 840 liter vin och 553 454 liter starköl. Om antalet lokala tillverkare fördubblades och alla sålde sin fulla ranson skulle det motsvara 0,4% av den svenska alkoholkonsumtionen. Svårt att se det som ett hot mot svensk folkhälsa. För att inte missgynna utländska producenter har de samma möjlighet. Intresset för en tysk öltillverkare att öppna gårdsförsäljning i Sverige år med de restriktioner som föreslås måste vara ytterst begränsat. En tysk ölförsäljare kan redan idag satsa på reklam, ordna aktivitet med provsmakning och låta den som vill via internet beställa betydligt större volymer som kan levereras direkt till dörren. Förslaget ska nu ut på remiss och Centerpartiet kommer först efter att remissvaren har kommit in ta ställning till gårdsförsäljningens vara eller inte vara. Efter att ha träffat utredaren och dessutom läst förslaget har jag dock svårt att förstå Maria Larsson och KD:s upprördhet. KD gjorde för två år sedan ett försök till radikal förnyelse av sin politik. Från att ha varit ett parti med synpunkter på allt vad vanligt folk gör i sina hem skulle man bli företräda verklighetens folk dvs stå för att politiker inte ska lägga sig i hur människor väljer att leva sina liv. Förnyelsen mötte genast starkt motstånd från traditionella kristdemokrater. Att KD nu väljer att så starkt engagera sig för att stoppa Sveriges 100 lokala alkholproducenter från att sälja sina produkter visar att man är tillbaka i sin traditionella roll. Med förbud och pekpinnar ska politiker styra människors beteenden.