Först särskola sen förtidspension

Flera kommuner har fått skarp kritik för att man skrivit in elever i särskolan utan en komplett utredning. Gävle kommun är en av kommunerna som kritiseras. En placering i särskolan blir en enkel lösning. Istället för att erbjuda stöd i grundskolan för elever med svår dyslexi och språksvårigheter lyfts de över till särskolan. Elevens möjligheter att komma vidare blir då starkt begränsade. De hamnar i särksolan även på gymnasiet vilket med nuvarande regler leder vidare till aktivitetsstöd vid 18 år dvs förtidspensionering och ett liv i fattigdom. För det första måste kravet på utredningar skärpas. Särskolan är en utmärkt skolform för elever med utvecklingsförsening men inte för normalbegåvade.  För det andra måste kopplingen mellan särskola och aktivitetsstöd. Den som behöver mer än tre år för att fullgöra sin gymnasieskola ska ha studiebidrag, inte förtidspensioneras. Den hälsosamme ekonomisten beskriver sambandet här.