Fattiga barn

Rädda Barnen presenterade nyligen sin rapport om barnfattigdom i Sverige. Som vanligt när barnfattigdom diskuteras är det viktigt att använda två mått nämligen relativ och absolut fattigdom. Det relativa måttet är hur många som har mindre än 60% av medianinkomsten att leva på och den absoluta relaterar till hur mycket pengar man faktiskt har.  Mat, kläder och annat handlas nämligen med kronor och inte med procent. Så här ser utvecklingen ut (klicka på bilden):
 Det blir då rätt tydligt att det är den djupa lågkonjunkturen som gjort att den absoluta fattigdomen ökar medan ökningen av den relativa fattigdomen är en längre trend. Klyftorna öka i Sverige men vi är fortfarande ett av de länder som har de minsta klyftorna. Vad borde då göras?

För det första åtgärder för att få fler människor i arbete.

För det andra allt som kan snabba på integrationen av människor födda i andra länder. Bakom siffrorna döljer sig att det för utlandsfödda tar år innan man etablerar sig på arbetsmarknaden. För det tredje förbättringar i skolan. Bakom fattiga barn döljer sig inte sällan föräldrar med stora brister i sin skolgång. För det fjärde kloka förstärkningar som ex vis höja flerbarnstillägget och särskilda bidraget inom bostadsbidraget. Motverka vräkningar av barn genom att öppna för att socialbidrag ska kunna gå direkt till att betala hyran.