Debatterat barnfattigdom

Jag har under eftermiddagen representerat Centerpartiet i riksdagens särskilda debatt om barnfattigdom. Det blev en rätt spänstig debatt. Lars Ohly föreslog lag om rätt till heltid som förslag på hur barnfattigdomen skulle åtgärdas. Jag pekade på att just den åtgärden skulle nog snarast öka barnfattigdomen eftersom ett antal föräldrar som har deltidsjobb skulle bli av med dem. Gustav Fridolin, miljöpartiets nästa språkrör, berättade att MP hade satt upp en postlåda dit alla som visste vad man skulle göra för att minska barnfattigdomen kunde skicka mail till. MP hade väl inte så många egna förslag kan man tänka. Ylva Johansson sa att hon var upprörd över att barnfattigdomen. Ökade klyftor var mantrat från vänster. När klyftorna ökar kan det bero på att fler får jobb och att lönerna stiger. Då är inte klyftorna ett problem. När klyftorna däremot öka på grund av de fattiga blir fler är det en larmklocka. I debatten sa jag att om Kamprads eller Rausings barnbarn skulle flytta till Sverige med sina miljarder skulle det vara mycket illa i vänsterpartiernas ögon. Rent statistiskt skulle det innebära att klyftorna ökade.  Jag sa att vare sig jag eller Centerpartiet skulle ha något bekymmer med den flytten. Vi skulle nog säga  välkommen hem. För oss är det inget problem att det bor rika människor i Sverige. Heller inget problem att rika blir rikare. Men om det däremot handlar om att människor som har det svårt får det svårare måste något göras. Till skillnad från vänsterpartierna som alltid tycks ha en politik mot rikedom tycker nog vi att det är viktigare att ha en politik mot fattigdom. För den som vill läsa hela debatten finns torsdagens protokoll på fredag här.