Snusar Hägglund?

En av helgens nyheter var att " Göran Hägglund vill släppa snuset fritt".  Flera tolkar det till och med som ett uttryck för att KD numera ser sig som företrädare för verklighetens folk dvs staten ska inte ha synpunkter på hur människor lever sina liv. Jag har aldrig tyckt att termen Verklighetens folk passar särskilt bra på KD. Inget annat Alliansparti har företrädare så besjälade av att ha synpunkter på hur vanligt folk lever.  Intressanta kopplingar kan man tycka. Det som däremot upprör mig till viss del är Folkpartiet och Birgitta Rydberg som påstår att Göran Hägglund blivit PR konsult för Swedish Match. Det som ligger bakom nyheten är att regeringen i december svarade på en förfrågan från EU hur vi såg på snus. Alliansregeringen och tror jag även den tidigare socialdemokratiska regeringen har alltid hävdat att det är ologiskt att snus ska vara förbjudet inom EU men cigaretter ska vara tillåtna. Ska europeer få röka cigaretter måste de väl själva kunna ta ställning till om de ska snusa. Samtidigt har Alliansregeringen och även tidigare socialdemokratiska  regeringar som en del av folkhälsopolitiken arbetat med upplysning för att minska användandet av snus i Sverige.  Cigarettrökning är oerhört mycket farligare än snus men snus är starkt beroendeframkallande och har en negativ påverkan på hälsan.  Snus har heller inte visat sig vara ett bra sätt att minska användandet av cigaretter. Betydligt bättre nikotinprodukter finns vad än det oseriösa Swedish Match påstår. De här två ståndpunkterna är förenliga. Användandet av tobak påverkar hälsan negativt. Det är genom information som bruket ska minska inte genom förbud, annat än när det handlar om ungdomar under 18 år. Det nya är att tidigare har alltid handelsministerns svarat på tobaksfrågor från EU. Genom att tobaksfrågan bytt direktorat i Bryssel så blir det socialministern som undertecknar svaret. Ointressant med tanke på att den här typen av dokument alltid är samordnade dvs hela regeringen, alla fyra partier, står bakom varje kommatecken. Det borde Birgitta Rydberg veta. Hon sitter gubevars i Folkpartiets styrelse. Istället för att ge sig på Göran Hägglund borde hon angripa folkpartiets samordnare på Statsrådsberedningen som för Folkpartets räkning har godkänt svaret till Bryssel. Dessutom kan man fråga sig varför Folkpartiet, som kallar sig liberaler, så högt älskar ordet förbud. För mig överenstämmer det ordet rätt dåligt med beteckningen liberal. Jag är liberal. För mig betyder det bl a förvissning om att den enskilda människan kan fatta egna beslut som påverkar det egna livet och hälsan.  Liksom svenskar kan besluta om man vill snusa eller ej tror jag att övriga européer kan fatta beslutet.