Japans kungapar?

Förra veckan besökte jag flera årsmöten i kommunkretsar. När jag besökte Gävle centerkrets berättade jag om livet i politiken och skillnaden mellan att vara riksdagsledamot och att vara politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen. Jag beskrev bland annat skillnaden i att Statsrådsberedningen fick fler spännande besök än var fallet i Riksdagen. En dag hade jag Valbo centerkvinnor på besök samtidigt som Statsministern tog emot Japans kejsarpar. Sen sa jag på skämt att jag säkert hade det trevligare med mitt besök än vad statsministern hade det med sitt. Orsaken till att jag berättar den historien är att visa att när Centerpartiet sitter i regeringsställning har Valbo Centerkvinnor lika stort tillträde till Statsrådsberedningen som Japans kejsare har. Vid årsmötet hade en person bjudits in som tidigare sagt sig vara intresserad av Centerpartiet. Jag blev något förvånad när vederbörande kort därefter publicerade följande referat från årsmötet. Jag besökte årsmötet hos centerpartiet förra veckan. Första gången överhuvudtaget som jag deltog på ett politiskt partimöte.Jag var chockad.Jag har varit företagare cirka 7 år inom försäljning och marknadsföring, båda relativt mansdominerade branscher. Jag har läst genus och ligger sällan lågt med mina åsikter, vilket naturligtvis inte är problemfritt. Jag kom underfund med att näringslivet är rena guldplatsen att befinna sig i som kvinna jämfört med den politiska arenan.Jag tyckte degradering av kvinnan duggade tätt under mötet. Värst var när Anders W Jonsson höll tal och berättade om när centerkvinnorna i Valbo varit inbjudna på besök i riskdagshuset i Stockholm. Han sa att centerkvinnorna kommit i skymundan eftersom Japans kungapar samma dag varit på besök i riksdagshuset.  Hans tonfall och attityd visade för mig hur små och betydelselösa han tyckte centerkvinnorna i Valbo var i jämfört med kungahuset i Japan. Frågan kan bli om han anser att utrikespolitik är viktigare än inrikes. Jag själv ser nämligen inte att centerkvinnorna skulle föranleda mindre uppmärksamhet i vårt riksdagshus än kungahuseti Japan! Vad jag däremot såg var att jag tror att Anders W Jonsson gav just den berättelsen för att degradera kvinnor i sig och särskilt inom politiken.Personen som presenterat sig som statsvetare förstod uppenbarligen inte skillnaden på Statsrådsberedningen och Riksdag men det må vara hänt.  Mer förvånande är att personen ifråga tolkade min berättelse som att jag ville degradera kvinnor i politiken och att jag inte ansåg Centerkvinnor lika betydelsefulla som Japans kungapar (vilka nu de är, kanske missades den delen av den statsvetenskapliga utbildningen). Jämställdhet och genusfrågor är för mig oerhört viktiga. Den som följt mig genom politiken vet att jag ofta lyfter frågeställningarna om varför kvinnors arbete konsekvent nedvärderas. ROT är fint men RUT är fult. Vinst är fint när det handlar om snöröjningsentreprenad men fult när det handlar om företag startade av kvinnor. Genuskunskap och jämställdhetsarbete är inte att övertolka en anekdot på det sätt som den inbjudna så kallade statsvetaren gjorde.