Tar strid för strömmingen

Arbetarbladet har uppmärksammat att jag tagit ställning för böckling och surströmming. Det vill säga för ett fortsatt småskaligt kustnära fiske efter Norrlandskusten med lokal förädling av råvaran.