Fantastiskt nyföretagande i Gävleborg

Goda morgonnyheter är att nyföretagandet i Gävleborg slår nya rekord. Nyföretagarcentrum pekar på att beslut fattade av Alliansen sannolikt ligger bakom. Av många anledningar inte lätt att vara socialdemokratisk opposition för närvarande. Kanske blir lättare när hittat någon som tar på sig självmordsuppdraget att försöka ena alla fraktioner. Det lär i vart fall inte bli lättare av andra skäl eftersom inte bara Gävleborg utan hela den svenska ekonomin för närvarande går som tåget.