Landsbygd eller stad?

Läser en debattartikel i Aftonbladet undertecknad P O Tidholm. Han tycker sig ha förstått att Centerpartiets eftervalsanalys resluterat i slutsatsen att i att vi ska vara en liberal röst, att landsbygdsfrågan är död och att medelklassen ska erövras. Han har nog inte läst vår analysrapport. Sen tio år tillbaka använder Centerpartiet åter beteckningen liberal. Är medlem i den liberala internationalen och i ELDR i Europarlamentet. De som bildade partiet för mer än 100 år sedan var också uttalade liberaler.  Johan Johansson i Kälkebo (Hudiksvalls kommun) som var partiledare under 20 talet hade exempelvis suttit i riksdagen för liberalerna. Det viktigaste för att få tillväxt i hela landet är att ge goda förutsättningar för företagande, bryta de offentliga monopolen, se till att infrastrukturen fungerar och tydligt satsa på gröna näringar oavsett om det är mat eller energiproduktion som ska tillverkas. Det är en nödvändig politik för landsbygden men också en politik som behövs för Stockholm. P O gör som många andra tankefelet att man antingen har en politik för landsbygden eller en politik för Stockholm.  Spännande också att han gör en motsats mellan människor som bor på landsbygd och medelklass. Det stämde säkert för 100 år sedan när landsbygden befolkades av självägande bönder och torpare men inte idag. Jag bor på landsbygd och är väl som barnläkare snarast att beteckna som övre medelklass.  Jag tror att mina grannar tycker att sjukförsäkring och barnomsorgpeng är viktigare frågor än om det ska vara skatt på handelsgödsel eller ej.