Vad är sant?

Jag läser gång på gång i riksdagsprotokollen att oppositionen hävdar att allt går åt fel håll. Tråkigt med siffror men så här ser det fakiskt ut på arbetsmarknaden:
 •  
  • Fler sysselsatta
   • +136 000 (jan 11 jft jan 10)
  • Färre arbetslösa
   • –44 000 (jan 11 jft jan 10)
   • ­–23 000 långtidsarbetslösa (jan 11 jft jan 10)
   • 150 000 färre helårspersoner med social ersättningar 10 jft 06