Kloka socialdemokrater om vinster i vården

Läser i SvD en mycket bra debattartikel om vinster i vården. Den är undertecknad av två socialdemokrater. Socialdemokraterna har tidigare varit tydliga i att man accepterar vinster i företag som bedriver vård, skola och omsorg på samma sätt som att företag som sköter kommunens snöskottning. Med utrensningen av vad som betraktats som högersossar har allt fler socialdemokrater sagt sig vara mot vinster i välfärdsföretag. Det är svårt att förstå logiken att den kvinna som startar ett hemtjänstföretag inte ska få göra vinst medan hennes man som på entreprenad sköter snöskottning åt kommunen ska få göra vinst.