Juholt i galen tunna om pensionerna

Tyvärr börjar Håkan Juholt med att hoppa i fel tunna om pensionssystemet. Det svenska pensionssystemet är rätt unikt genom att det för det första är finansiellt stabilt. De flesta andra länder har pensionssystemet som en del av statens budget. Det gör att så fort budgetunderskotten drar iväg så hotas pensionerna. I Sverige är det sen mer än tio år tillbaka ett helt separat system. Det är dessutom riggat så att utbetalningarna följer utvecklingen av den svenska ekonomin, ffa löneutvecklingen. Förrutom att det är finansiellt stabilt är det dessutom politiskt stabilt därför att det vilar på en fempartiuppgörelse över blockgränsen med 85% av riksdagens ledmöter som bas. Oavsett valresultat förändras inte pensionssystemet nämnvärt. Juholt, sannolikt på grund av okunskap, tyckte nu att Sossarna skulle överlägga med Saco, LO och TCO för att förändra systemet. Om sen inte regeringen accepterade förslagen till förändringar skulle det bli en valfråga 2014. Tala om skott i foten. Hade inte Saco och TCO förstått att man river inte ett politiskt och finansiellt stabilt pensionssystem så där på en kafferast hade skadan kunna bli stor. De som drabbas av ett rackligt pensionssystem är de som har den svagaste ekonomiska ställningen. Andra kan alltid kompensera sig. Så idag kan väl Sveriges blivande pensionärer, dvs merparten av de som är födda, sända en tacksamhetens tanke till TCO:s Sture Nordin och Saco:s Anna Ekström, båda för övrigt fd socialdemokratiska statssekreterare,  för att de satte stopp för Juholt klämkäcka idé.