Palm tycker att RUT är skrämmande

SCB har nyligen visat att kvinnor över 85 är de vanligaste RUT användarna. Äldre kvinnor vill bestämma själva hur städningen ska skötas och tycker då att privata hushållstjänster är bättre än kommunens hemtjänst. Det är skrämmande tycker Veronica Palm som nu tagit plats i den socialdemokratiska partiledningen. Är väl enligt henne ännu ett tecken på hur alliansregeringen slaktar välfärden för att sänka skatten för de rika. För det första visar hennes uttalande att ekonomi inte är hennes mest framträdande gren. Under förra mandatperioden sänktes inkomstskatten, för en undersköterska en extra månadslön per år, kommunerna fick 40 miljarder mer i statsbidrag, statsskulden var lägre 2010 än den var 2006 och staten fick in mer skattepengar 2010 än den fick 2006. För det andra visar det att VP har rätt dålig kontakt med de människor hon så gärna pratar om. Jag har träffat flera 85+ som använder RUT. Ingen har sagt "jag tvingas använda RUT för att jag inte får hjälp från kommunen trots att jag begärt". Istället säger man "jag har tidigare haft städning från kommunens hemtjänst men fick inte bestämma själv när, var och hur".