Moms på föreningar

EU har gett besked om momssättning för ideella föreningar i Sverige. De kommer inte att slippa moms. I förhandlingarna med EU-kommissionen presenterade regeringen ett kompromissförslag där alla föreningar som har en omsättning på mindre en miljon kronor undantogs. Då skulle endast 1 av 10 beröras. Men inte heller det godtogs. Beskedet från EU är ett hårt slag mot svensk föreningsrörelse och det civila samhället. Risken är stor att färre vill engagera sig i kulturföreningar, idrottsklubbar och sociala organisationer. Ideella verksamheter som är avgörande för ett välmående samhälle och som måste främjas och uppmuntras. Det är befängt att momsbelägga ideella krafter såsom barns och föräldrars engagemang och hobbyverksamhet. Få har medlemmar som är intresserade av att sitta uppe sent på kvällarna med momsredovisning eller ens råd att ta in den ekonomiska expertis som behövs. EU är viktigt. Samarbetet har gett oss oerhört mycket gott i form av lägre priser på varor, stabilitet i vår omvärld och högre miljökrav. Men det händer ibland att EU blir alltför klåfingrigt och i detta fall går EU klart längre än vad som är ok. Därför kommer jag att strida mot detta absurda beslut med alla till buds stående medel. Förmodligen kan vi förena krafter med andra länder som Österrike, Finland, Danmark och Nederländerna. Tills frågan är helt avgjord kommer vi fortsätta att tillämpa de nuvarande reglerna för momsfrihet. Det civila samhället är oerhört viktigt. Vi behöver fler människor som vill engagera sig på frivillig väg. Därför ska vi se till att våra ideella krafter stärks – inte straffas!