Rehabiliteringsgarantin misslyckades

Rehabiliteringsgarantin var ett av Centerpartiets krav vid förhandlingarna kring den stora omläggningen av sjukförsäkringen. Frågan om rehabilitering är inte lätt. Flera undersökningar visade att rehabilitering i många fall ledde till längre sjukskrivning och inte till kortare. Vetenskapliga artiklar visade att rätt metod använd på rätt grupp faktiskt ledde till snabbare återgång. Forskningen var gjord av Karolinska institutet i samarbete med privata rehabiliteringskliniker. Den starka vetenskapliga grunden gjorde att pengar avsattes. Tyvärr gjordes sen misstaget att ge landstingen ansvaret för genomförandet. Det ledde till att de flesta landsting skickade pengarna till sin egen primärvård som fick fria händer att skapa en egen modell för rehabgarantin. Resultatet blir tydligt i den uppföljande rapport som regeringen beställt från Karolinska Institutet. De privata aktörerna har fortsatt goda resultat medan landstingens egen rehabilitering misslyckats. I flera landsting så till den milda grad att sjukskrivningarna blivit längre. Vem bär ansvaret? Regeringen som inte ställde tillräckligt tuffa krav och därmed betalade för en Volvo men fick en Fiat från många landsting. Landstingen som såg rehabiliteringsgarantins alla miljoner som ytterligare ett sätt att täppa till svarta hål i den egna ekonomin. Klart är iallfall att förloraren är de sjukskrivna med kronisk värk och psykisk ohälsa som inte fick den rehabilitering som pengarna avsattes för.