Hjälpmedlen i Gävleborg

Nås i kväll av ett besked som gör mig glad. Landstinget i Gävleborg har fattat ett klokt beslut gällande hjälpmedel till människor med funktionsnedsättning som har assistans. Läs även här och här. ÄNTLIGEN!!!!!