Svensk sponsring av kärnkraftsforskning i Frankrike?

Fick igår en berättigad fråga hur det kunde komma sig att regeringen satsar 70 miljoner på kärnkraftsforskning. Varför ett  "hemligt" avtal om att  Sverige ska satsa på kärnkraftsforskning i Frankrike?  Efter lite rotande verkar det förhålla sig så här:  Den 16 okt 2009 undertecknades en allmänt formulerad deklaration mellan Sverige och Frankrike om neutronforskning och kärnteknik. Därefter diskuterades genomförandet. Dessa diskussioner ledde fram till en ny deklaration som signerades av ministrarna den 1 september 2010. Denna anger bland annat att franska forskare ska delta i verksamheten vid ESS i Lund och att svenska forskare ska delta i verksamhet i Frankrike. Delar av det som utvecklas i Frankrike ska senare tillämpas vid forskningen i Lund. Avtalet reglerar också att Svenska forskare ska delta i klimatforskning i Frankrike, samt att länderna ska bereda plats för varandras forskarstudenter. Deklarationen innebär också bl.a. ett finansiellt åtagande för Sverige om totalt 6,6 milj Euro under en tioårsperiod för att svenska forskare och doktorander ska ges tillträde till franska forskningslaboratorier och forskningsreaktorer, samt 2,1 milj Euro för att svenska studenter ska ges tillträde till franska utbildninigs- och forskningsreaktorer. Avtalet med Frankrike specificerar inte att forskningen ska gälla kärnkraftsforskning utan det gäller allmänt om neutronforskning och kärnteknik. Vetenskapsrådet, som enbart finansierar grundläggande forskning, har dock självständigt och på vetenskapliga grunder valt att inrikta samarbetet mot grundforskning inom kärnteknikrelaterade ämnesområden. Avtalet hemligstämplades inledningsvis då SE samtidigt förhandlade om icke-kärnkraftsrelaterat forskningssamarbete med andra länder, och inte för dessa länder ville röja beloppet i det svensk-franska avtalet. Så snart dessa hinder inte förelåg hävdes sekretessen och regeringen har lämnat ut informationen så snart någon begärt den. Regeringens linje ligger fast, d.v.s. att något statligt stöd för kärnkraft i form av direkta eller indirekta subventioner kan inte påräknas. Regeringen har fått i uppdrag att återkomma till riksdagen och redogöra för hur detta säkerställs.