Sverigedemokraterna i riksdagen

Har just avslutat vårens stora sjukvårdspolitiska debatt i kammaren. Debatten pågick i fyra timmar. Redan efter en timme ledsnade Sverigedemokraterna och lämnade kammaren. Sverigedemokraternas hade en enda reservation vilket är mycket talande för partiets politik eller snarare avsaknad av politik. Debatten handlade om hela den svenska hälso- och sjukvården, från distriktssköterskans mottagning till neurokirurgin, från patientsäkerhet till synen på vinster i vården. Som jag och de flesta andra tycker är ett av politikens allra viktigaste områden. Handlar om liv och död samt omsätter hundratals miljoner kronor. Inom hela hälso- och sjukvårdspolitiken har SD en enda fråga som man driver. Man säger nej till manlig omskärelse. SD: ställningstagande baseras antagligen på den islamofobi som är en central del av partiets ideologi. Tror då att endast muslimer omskär sina barn och att ingreppet bara har en religiös grund. SD bortser helt ifrån att manlig omskärelse är utbredd i världen. I USA omskärs de flesta gossebarn. Manlig omskärelse rekommenderas av WHO ur smittspridningssynpunkt. När sen SD likställer manlig omskärelse med kvinnlig könsstympning visar man på ett flagrant sätt på sin totala okunskap på området. Att SD tar strid för att förbjuda manlig omskärelse är klargörande ur ett ideologiskt perspektiv. En enda gång i modern europeisk historia har manlig omskärelse förbjudits. Det var i Tyskland på 30 talet i de så kallade Nurnberglagarna.