Förändrad sjukförsäkring

Idag presenteras  på DN debatt delvis resultatet av de diskussioner som efter valet förts inom Alliansen gällande sjukförsäkringen.  Det är flera bra förändringar som presenteras även om för mig viktiga delar saknas. För det första måste det komma förslag som korrigerar rehabiliteringsgarantin. En rapport som nyligen presenterats från Karolinska Institutet visar att den rehabilitering av hög kvalitet som många sjukskrivna har rätt till inte erbjuds. För det andra måste det komma förslag som hjälper unga vuxna ur förtidspensioneringsfälla. Fortfarandet helt oacceptabelt att tusentals ungdomar stämplas som förtidspensionärer och inte får vare sig hjälp att komma in i yrkeslivet eller meningsfull sysselsättning.