Juholt i Agenda

Intervjun med Håkan Juholt igårkväll var första gången som den nye partiledaren fick klargöra sin nya politik. Spännande var att hela den socialdemokratiska eftervalsanalysen nu resulterat i att man ska gå till val på exakt samma politik som 2010. Höj bensinskatten. Återinför förmögenhetsskatten. Återgå till gamla regler i sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. Återinför fastighetsskatten. Säg nej till jobbskatteavdrag och RUT ska avskaffas. Det enda nya var att Juholt även förde upp kravet på republik på listan. Avsätt kungen är det nya som ska lyfta socialdemokraterna. Det nya var också Margit Silbersteins kommentar där hon som journalist återger vad som hänt på den nya partiledningens första VU möte. Där berättade hon fick den nye ekonomiskpolitiskte talesmannen Tommy Waidelich skarp kritik från Veronika Palm för att han öppnat för nytänkande inom den ekonomiska politiken. Dessutom berättade Silberstein att partiledaren Juholt ej tog sin ekonomiskpolitiske talesman i försvar.  Måste vara ett tecken på den nya öppna socialdemokratin berättar informerar journalister om interna VU diskussioner men knappas en väg till framgång att inte partiledare och ekonomisktpolitisk talesman går i takt med varandra.