Vården av missbrukare stinker!!

Återigen har en människa dött på grund av Sveriges fullkomligt usla rutiner för hur människor som missbrukar eller har missbrukat ska få hjälp. När en människa påträffas med ett grumlat medvetande är det ambulans och akutmottagning som gäller. Så är det för alla utom den som av polisen är känd för missbruk. Då är det arresten som gäller. För den som utgår från alla människors lika rätt och värde är det här ännu ett exempel på de stora brister som finns i svensk missbruksvård. Självklart måste läkare utesluta annan förklaring till medvetslöshet eller påverkat medvetande innan någon låses in i en kal cell med en galonmadrass. Måtte missbruksutredningen som snart blir klar ha förslag som bygger på att även den som är fast i ett narkotikamissbruk också har rätt till ett kompetent omhändertagande.